www.eprace.edu.pl » kapitan-zbik » Bibliografia

Bibliografia

Źródła

Komiksy (wszystkie zeszyty)

„Kapitan Żbik”

„Relax”

„Przygody pancernych i psa Szarika”

„Kapitan Kloss”

„Podziemny front”

Opracowania


 1. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.

 2. Bilecki A., Poszukiwana: Polska Ludowa, „Zeszyty komiksowe” 2004, nr 2.

 3. Bliński L., Książka w Polsce Ludowej. Wydawnictwo i księgarstwo, Warszawa 1981.

 4. Brodala M., Lisiecka A., Ruzikowski T., Przebudować człowieka,. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, Warszawa 2001.

 5. Czapliński W., Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa 1982, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku. Seria Skandynawoznawcza t. 5.

 6. Davidson S., The Penguin book of political comics, London 1982.

 7. Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka J., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

 8. Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.

 9. Edelstein A., Total propaganda. From mass culture to popular culture, London 1997.

 10. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

 11. Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.

 12. Głowiński M., Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981, Warszawa 1993.

 13. Jastrzębski J., Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk - Łódź 1982.

 14. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983.

 15. Kowalski P., Parterowy Olimp. Rzecz o polskiej kulturze masowej lat siedemdziesiątych, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.

 16. Kurc B., Trzask Prask. Wywiady z Mistrzami polskiego (i nie tylko) komiksu, Koluszki 2004.

 17. Kurc B., Powiew normalności, „Krakers”, 1999, nr 3.

 18. Kurc B., Spełniony/niespełniony. O twórczości Bogusława Polcha, [w:] Komiks w Polsce a komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego [pod red.] K. Skrzypczyka, Łódź 2002

 19. J. Kwiek, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950. Powstanie, rozwój, likwidacja, Toruń 1999

 20. Łukasiewicz M., Pismo obrazkowe, [w:] „Polityka”, nr 23, r. 1974

 21. Marciniak T., Komiks, a polskie społeczeństwo, „Zeszyty komiksowe”, 2004, nr 2

 22. Marciniak T., Komiksy i pokora, czyli cena rysowania w PRL, „CDN”, Warszawa 1992, nr 1

 23. Orembski B., Krótka historia sztuki komiksu w Polsce (1945-2003), Toruń 2005

 24. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 1996

 25. Parowski M., Komiks – chłopiec do bicia, [w, ibidem:] Bez dubbingu, Warszawa 1978

 26. Parowski M., Komiks i my, „Fantastyka”, 1984, nr 1

 27. Roszkowski W., Historia Polski 1914-2001, Warszawa 2002

 28. Rusek A., Drodzy Przyjaciele!, [w:] I co dalej kapitanie?, Warszawa 2002

 29. Rusek A., Marsjanie nad Wisłą, czyli krótka historia polskiego komiksu, [w:] D`Arcykomiks,

 30. Rusek A., "Od Szalonego Grzesia do Jeża Jerzego". Warszawa 1999

 31. Rusek A., Plewienie chwastów. Historie obrazkowe w Polsce w latach 1945-1955, [w:] Komiks w Polsce a komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego [pod red.] K. Skrzypczyka, Łódź 2002

 32. Rusek A., Strawa dla dzieci i umysłowo niesprawnych, [w:] Komiks. Antologia komiksu polskiego. Najlepsi młodzi rysownicy, Warszawa 2000

 33. Salomoński A., Z archiwum: Kapitan Żbik, czyli „kolorowe zeszyty”, cz.1, „Giełda komiksów”, 2000, nr 4

 34. Salomoński A., Z archiwum: Kapitan Żbik czyli „kolorowe zeszyty”, cz.2, Giełda komiksów, 2001, nr 5

 35. Siromski M., Kapitan Żbik vs. Kapitan Ameryka. Komiks w trybach propagandy, [w:] Komiks w Polsce, komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego [pod red.] K. Skrzypczyka, Łódź 2002

 36. Marvel Super Heroes – 1982, [w:] Contest of Champions, [pod red.] J. Shooter`a, New York 1982, nr. 1

 37. Stromberg F., Swedish comics history, Malmo 2005

 38. Szyłak J., Doktor RELAX i mister komiks. Słów kilka o dwóch wypowiedziach na temat pewnego magazynu komiksowego, [w:] Komiks w Polsce a komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego [pod red.] K. Skrzypczyka, Łódź 2002

 39. Szyłak J., Komiks, Kraków 2000

 40. Szyłak J., Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu, Gdańsk 1999

 41. Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998

 42. Toeplitz K. T., Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985

 43. Toeplitz K. T., Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny, Warszawa 1978

 44. Turek M., W poszukiwaniu utraconej normalności, „Zeszyty komiksowe”, 2004, nr 2

 45. Wertham F., Seduction of the innocent, New York 1954komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.