www.eprace.edu.pl » kapitan-zbik » Załącznik 2

Załącznik 2

Mapa Polski. Zaznaczone są na niej wszystkie miasta oraz część miejscowości, w jakich rozgrywała się akcja pięćdziesięciu trzech zeszytów z serii „Kapitan Żbik”. Łatwo zauważyć, iż dominują tu miasta położone na Zachodzie i Północy kraju, podczas gdy prawie w ogóle nie ma miast na wschodnich jego krańcach.

Celowo pominąłem wsie i miejscowości, których lokalizacja jest niemożliwa ze względu na podobieństwo nazw a niekiedy ich fikcyjności.

Autorem szablonu mapy jest autor strony internetowej poświęconej „Kapitanowi Żbikowi” Adrian Ryczkowski.

Pomorze i Gdańsk:

Prusy Wschodnie:

Śląsk:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.