www.eprace.edu.pl » kapitan-zbik » spis treści

Kapitan Żbik - fenomen propagandy PRL w latach 1967-19821. Wstęp2. „Kapitan Żbik” na tle historii komiksu w Polsce do roku 1982

 2.1. Okres I: 1966-1969

 2.2. Okres II: 1970 – 1976

 2.3. Okres III 1977-19823. Analiza mechanizmów propagandowo-dydaktycznych PRL-u w „Kapitanie Żbiku”

 3.1. „Kapitan Żbik” jako przykład bohatera socjalistycznego: rozważania nad ideologicznym rodowodem postaci

 3.2. Społeczeństwo i świat przedstawiony w „Kapitanie Żbiku”. Propaganda sukcesu oparta na stereotypach

 3.3. Rodzaje i funkcje treści dydaktycznych w „Kapitanie Żbiku”4. Elementy polityki zagranicznej PRL-u lat 1967-1982 w „Kapitanie Żbiku”

 4.1. Wizerunek Niemiec zachodnich w „Kapitanie Żbiku”. Wcielenie imperializmu i faszyzmu

 4.2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – kraj nie do końca przemilczany

 4.3. Kraje bloku – idea przyjaźni i braterstwa

 4.4. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – chlubna przeszłość okupiona wspólnym bojem

 4.5. Kraje neutralne: Francja i Dania

 4.6. Idea „powrotu do macierzy” w „Kapitanie Żbiku”

 4.7. „Ślad wiedzie w przeszłość”, czyli funkcje obrazu II Wojny Światowej w „Kapitanie Żbiku”5. Zakończenie6. Bibliografia7. Załącznik 18. Załącznik 29. Ilustracje

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.