www.eprace.edu.pl » kapitan-zbik » Elementy polityki zagranicznej PRL-u lat 1967-1982 w „Kapitanie Żbiku” » Kraje bloku – idea przyjaźni i braterstwa

Kraje bloku – idea przyjaźni i braterstwa

Świat przedstawiony w „Kapitanie Żbiku” to dwa zwalczające się wzajemnie bloki przedstawiane niekiedy na zasadzie odwiecznego konfliktu między dobrem i złem. Do obozu „tych dobrych” należy oczywiście Polska Republika Ludowa z zespołem wartości reprezentowanym przez obywateli socjalistycznej Polski. W wiecznej walce z zewnętrznym wrogiem towarzyszą jej wszystkie kraje bloku (Węgry, Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja, etc.) ukazywane w różnych okolicznościach jako kraje podobne do Polski. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ogólnikowość i tendencyjność tych podobieństw. W krajach tych bowiem odnajdujemy piękne pejzaże i charakterystyczne miejsca ale przede wszystkim widzimy tu podobne służby mundurowe. Prezentowanie kapitanów i pułkowników milicji i policji z NRD, Węgier, Bułgarii, etc. stało się z nieodzownym elementem ukazywania bratniego kraju. Wskazywało to na zbliżone standardy bezpieczeństwa, ale i na podobne zagrożenia (RFN).

Widoczne jest to najbardziej w najsłynniejszej i najbardziej popularnej historii z pośród wszystkich prezentowanych na jej łamach. Była to składająca się z pięciu odcinków seria „Zapalniczka z pozytywką”. Akcja pierwszego zeszytu zaczyna się na polskim lotnisku na chwilę przed odlotem samolotu do Berlina Wschodniego. Policja kryminalna w NRD szybko wpada na trop siatki przemytniczej łączącej NRD z Polską. Powiadomiony o tym kapitan szybko odnajduje „nici” wiodące między innymi do Bułgarii, Rumunii, Austrii Czechosłowacji, na Węgry i do Turcji. Kapitan odwiedza każdy kraj, a czytelnicy obserwują niezwykle wartką, obfitującą w zwroty akcji fabułę. Gdy jednak odrzucić spektakularne pojedynki i akcje rodem z gatunku szpiegowskiego pozostanie nam schemat oparty na ukazywaniu kolejnych narad prowadzonych w różnych gabinetach komend milicji. Jedynym urozmaiceniem jest świat przestępczy, którego główne cechy: konfliktowość, stereotypowo „zła” estetyka, etc. Pozostały takie same, jak w schemacie stosowanym na terenie kraju. Inne przykłady, w których miejscem akcji jest jedna z bratnich republik to między innymi: czteroczęściowa historia „Granatowa Cortina” (znowu siatka przemytnicza) i „Gdzie jest jasnowłosa?” (nagroda dla współpracującego ze Żbikiem chłopca stają się wczasy w Bułgarii).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.