www.eprace.edu.pl » kapitan-zbik » Elementy polityki zagranicznej PRL-u lat 1967-1982 w „Kapitanie Żbiku” » Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – chlubna przeszłość okupiona wspólnym bojem

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – chlubna przeszłość okupiona wspólnym bojem

Osobne miejsce wśród krajów bloku wschodniego zajmuje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jest to, bowiem kraj, z którym w „Kapitanie Żbiku” spotykamy się kilkakrotnie, nigdy jednak w kategoriach teraźniejszości. Jego twórcy posługują się tą nazwą zawsze w przypadku wspomnień związanych z II Wojną Światową, a ulubionym motywem wykorzystywanym w przypadku tych mechanizmów jest oczywiście przyjaźń polsko-radziecka oraz wynikające z tego sojuszu zwycięstwa. Te mechanizmy i motywy obecne były w wielu komiksach tego okresu. Motyw wojenny pojawiał się w takich seriach jak „Podziemny front”, „Kapitan Kloss” czy „Przygody pancernych i psa Szarika”, a także w wielu komiksach prezentowanych w „Relax-ie”. Równie częstym był temat podboju kosmosu przez radzieckich kosmonautów, u których boku pojawiali się Polscy pionierzy („Alfa”, znowu „Relax”). Jednakże nigdzie w wyżej wymienionych tytułach, włączając w to serię „kolorowych zeszytów” nie mówiono o ZSRR w kategoriach teraźniejszości, codzienności, zwykłości. Twórcy serii nie tylko nigdy nie napisali scenariusza, w którym kapitan ma do rozwiązania sprawę na terenie Związku. Nigdy nie pojawił się na jej łamach jakikolwiek obywatel tego kraju czy to w charakterze ofiary, świadka, czy tez postaci umieszczonej na drugim planie. Pomija się również śledztwa w pobliżu Polskiej granicy wschodniej, sugerując jak gdyby bezpieczeństwo na nich panujące wynikające z racji bliskości dużego sąsiada. Jest to zjawisko o tyle osobliwe, iż chodzi tu o najistotniejszego partnera Polski tamtych lat kierującego odgórnie wszystkimi jego poczynaniami. Sam fakt milczenia na jego temat w komiksie prezentującym z założenia polską rzeczywistość jest, co najmniej zagadkowy. ZSRR sprawia wrażenie mocarstwa, które jako autorytet może być postrzegane jedynie w kategoriach wielkich czynów przeszłości lub prowadzenia ludzkości w przyszłość (ten drugi kierunek pojawia się w komiksach o tematyce sience - fiction).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.